Det kan du bruge din Fritvalgs Lønkonto til

  • Løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag og barns lægebesøg).
  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.
  • 39 seniorfridage om året de sidste 5 år før pensionsalderen (finansieres også via pensionsindbetalingen).
  • Indbetale ekstra til pension.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:aaf193a0-3c89-20e9-352a-2a7ada9546b3