Vil du ændre dit medlemsskab, hvis du fx kun er medlem af a-kassen og nu vil melde dig ind i fagforeningen - eller omvendt - kan du gøre det her:

> Læs om medlemsskab

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud, skal du henvende dig i din lokalafdeling - du kan ringe, sende en email eller møde op i åbningstiden, så hjælper vi dig.

> Find din lokalafdeling

Frivillig partistøtte

Dansk Metal arbejder for at fremme faglige og politiske rettigheder, social og økonomisk lighed i en global verden samt arbejde for et tæt solidarisk samarbejde i Europa og Norden. 

Dansk Metals hovedbestyrelse har på kongressen besluttet at yde valgkampstøtte og arbejde for, at forbundets resolutioner, handlingsprogrammer og faglige initiativer kan virkeliggøres gennem politiske tiltag, og dermed forbedre medlemmernes levevilkår i forbindelse med valg. 

Du kan friholdes for at yde bidrag over kontingentet til partipolitiske formål i henhold til Folketingets lov herom. Beløbet vil så blive benyttet til støtte af humanitære og/eller kulturelle formål.

Ønsker du at fritages for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål, skal du henvende dig i din lokalafdeling, som hjælper dig:

> Find din lokalafdeling