Det skal du være opmærksom på

  • Hvis du er dækket af en privat overenskomst, kan du have ret til efteruddannelse i din opsigelsesperiode.
  • Hvis du har påbegyndt uddannelse i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger efter, at du er meldt ledig (forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse).
  • På den måde sikrer du, at du har netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når du skal finde et nyt job.
  • Kontakt din lokale Metalafdeling og få hjælp til at finde den rette efteruddannelse.
  • Jo tidligere du kontakter din lokale Metalafdeling, desto større er muligheden for, at din efteruddannelse kan nå at komme i gang i løbet af din opsigelsesperiode.