DANIJOS ŠALTKALVIŲ PROFSĄJUNGA
Jūsų profesinė sąjunga darbo Danijoje metu

 

SVEIKI ATVYKĘ Į DANIJĄ

Tikiuosi, kad jūs, laikinai padirbę Danijoje, įgysite teigiamos patirties. Pačiam susipažinti su visomis Danijoje galiojančiomis taisyklėmis ir teisėmis dažnai būna sunku.

Danijos šaltkalvių profsąjunga (Dansk Metal), jau 125 metus profesionaliai gina savo narių teises ir interesus.

Todėl mes patariame jums prisijungti prie Dansk Metal – stipraus partnerio, kuris, prireikus pagalbos, jus palaikys. Dansk Metal yra demokratiška draugija, nes sprendimus priima jos nariai.

Mes turime 100 000 narių. Jie dirba Danijos gamybos, statybos, IT ir telekomunikacijų sektoriuose bei paslaugų industrijoje. Šiame buklete bus aptarti keli klausimai, kuriais mes galime padėti. Mes padarysime viską, ką galėsime, kad Danijoje jums būtų sudarytos tinkamos ir saugios darbo sąlygos.

Pagarbiai

Claus Jensen
Profsąjungos prezidentas

 

PATIKRINKITE SAVO ĮDARBINIMO SĄLYGAS

Jūs, kaip užsienio darbininkas, Danijoje turite teisę į tokį patį užmokestį ir tokias pačias darbo sąlygas kaip Danijos piliečiai.

Be to, jūsų darbdavys turi laikytis daugybės taisyklių, kurios visiems darbdaviams galioja nepriklausomai nuo to, ar jūsų darbo vietoje galioja kolektyvinė sutartis.

Dansk Metal pasirašytos kolektyvinės sutartys Danijoje jums garantuoja geras darbo sąlygas. Savo profesinės sąjungos atstovus ir saugos atstovus mes išmokome taip, kad jie, dirbdami kiekvieną dieną, savo kolegoms užtikrintų gerą užmokestį ir geras darbo sąlygas.

Jeigu abejojate, ar jums pakankamai moka, ar laikomasi taisyklių, nedelsdami susisiekite su mumis.

 

Kur mus surasti

Jeigu Dansk Metal jūsų darbo vietoje turi savo profsąjungos atstovą, visus klausimus galite spręsti su juo. Jei ne, paskambinkite į mūsų pagrindinį biurą telefonu (+45) 3363 2000.

 

DARBO SUTARTIS

Jeigu išdirbote ilgiau kaip vieną mėnesį ir jeigu dirbate ilgiau nei 8 valandas per savaitę, turite teisę į darbo sutartį.

 

Sutartyje turi būti nurodyta:

jūsų ir jūsų darbdavio pavardė bei adresas;

data, nuo kurios pradėjote dirbti, ir jūsų darbo valandos;

darbo užmokestis / grynasis darbo užmokestis ir priedai;

pareiginė instrukcija arba darbo ­aprašymas;

įdarbinimo trukmė arba su įdarbinimo nutraukimu susijusios taisyklės;

teisės į atostogas;

kolektyvinėse sutartyse išdėstytos sąlygos.

Jeigu darbo sutarties negavote arba ­abejojate dėl sutarties teisingumo, ­nedelsdami susisiekite su mumis.

 

GERAI SAVIMI PASIRŪPINKITE

JŪS TURITE TEISĘ DIRBTI

Jūs turite teisę dirbti nerizikuodami savo sveikata. Danijoje nemokama papildomai už ypač pavojingą darbą. Darbdaviai privalo iki minimumo sumažinti visus darbo sukeliamus pavojus.

Jūs privalote laikytis visų darbo vietai taikomų nurodymų, kurie yra skirti saugiai ir sveikai darbo aplinkai užtikrinti ir išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Todėl jūs privalote:

laikytis visų gautų nurodymų; jeigu jokių nurodymų negavote, pasiteiraukite savo vadovo;

naudoti esamą saugos įrangą, pvz., virindami – ištraukiamąsias sistemas, keldami sunkius krovinius – kėlimo įrangą;

naudoti jums duotas individualias darbo saugos priemones;

laikytis saugos duomenų lapuose pateiktų reikalavimų, taikomų chemikalams, su kuriais dirbate;

laikytis visos techninės įrangos naudojimo instrukcijų;

prižiūrėti, kad jūsų darbo vieta būtų švari ir tvarkinga, ypač jei vietos yra skirtos transportui;

niekada nerizikuoti savo ir savo kolegų sauga.

Jeigu nežinote, kaip saugiai atlikti užduotį, paprašykite vadovo nurodymų.

Jeigu su jumis įvyko nelaimingas atsitikimas arba nerimaujate dėl saugos darbe, nedelsdami kreipkitės į mus. Mes padedame savo nariams gauti kompensaciją ir pagerinti darbo aplinką.

 

KITI NARYSTĖS PRIVALUMAI

Nemokama pagalba šiais klausimais:

mokesčiai, pensija ir atostoginiai;

mokėjimo ir darbo sąlygos;

darbo nutraukimas ir gamybinės traumos.

 

Į KĄ

KREIPTIS

Daugumoje darbo vietų yra sveikatos ir saugos atstovai bei profesinės sąjungos atstovas. Jie gali padėti jums visais klausimais dėl sveikatos ir saugos arba dėl, pavyzdžiui, užmokesčio ir darbo valandų. Susipažinkite su šiais atstovais ir jie jums suteiks visą reikiamą pagalbą.