DUŃSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU METALOWEGO
Twój Związek podczas pracy w Danii

 

WITAMY W DANII

Mam nadzieję, że praca w Danii będzie dla Ciebie pozytywnym doświadczeniem. Zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi w Dani zasadami i prawami może nie być łatwym zadaniem.

Od ponad 125 lat celem Duńskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego (Dansk Metal) jest ochrona praw i interesów jego członków.

Zachęcamy do zasilenia grona członków Dansk Metal – silnego partnera, który zawsze służy pomocą. Dansk Metal jest związkiem demokratycznym, w którym decyzje podejmowane są przez jego członków.

Związek liczy 100 tysięcy pracowników przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, budowlanej, informatycznej, telekomunikacyjnej oraz usługowej w całej Danii. Niniejsza broszura przedstawia niektóre z kwestii, w których możemy Ci pomóc. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoja praca w Danii opierała się na uczciwych zasadach i odbywała się w bezpiecznych warunkach.

Z poważaniem,

Claus Jensen
Prezes Związku

 

PRZEANALIZUJ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Będąc zagranicznym pracownikiem świadczącym pracę w Danii, masz prawo do takiej samej płacy i warunków zatrudnienia jakie przysługują duńskim obywatelom.

Co więcej, Twój pracodawca ma obowiązek przestrzegania wielu przepisów mających zastosowanie do wszystkich pracodawców niezależnie od tego, czy na terenie Twojego zakładu pracy obowiązuje układ zbiorowy, czy też nie.

Układy zbiorowe pracy podpisywane przez Związek Dansk Metal gwarantują godziwe warunki zatrudnienia w Danii. Szkolimy naszych własnych przedstawicieli Związku oraz pracowników BHP, których codziennym zadaniem jest zagwarantowanie godziwych warunków płacy i pracy swoim współpracownikom.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy otrzymujesz odpowiednią pensję lub czy przestrzegane są wszystkie przepisy, natychmiast się z nami skontaktuj.

 

Gdzie nas znaleźć

Jeśli w Twoim zakładzie pracuje przedstawiciel Dansk Metal, możesz zgłosić się bezpośrednio do niego. W przeciwnym wypadku skontaktuj się z naszą siedzibą pod numerem (+45) 3363 2000

 

UMOWA O PRACĘ

Masz prawo do otrzymania umowy o pracę po przepracowaniu okresu dłuższego niż jeden miesiąc oraz gdy pracujesz przez więcej niż 8 godzin tygodniowo.

 

W umowie powinny znaleźć się następujące informacje:

imię, nazwisko i adres pracownika i pracodawcy,

data rozpoczęcia zatrudnienia oraz godziny pracy,

wynagrodzenie netto oraz dodatki,

opis stanowiska pracy lub wykaz obowiązków,

okres trwania zatrudnienia oraz przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy,

przepisy dotyczące urlopów,

warunki określone w układach zbiorowych.

Jeśli nie otrzymałeś(-aś) umowy o pracę lub masz wątpliwości co do jej poprawności, skontaktuj się z nami bezzwłocznie.

 

ZADBAJ O SIEBIE

Masz prawo do pracy bez narażania swojego zdrowia. W Danii nie obowiązuje dodatkowa zapłata za pracę w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach. Pracodawcy mają obowiązek minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z pracą.

Natomiast Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszelkich zasad BHP swo­jego zakładu, których celem jest zapew­nienie bezpiecznego środowiska pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy.

Dlatego musisz:

postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami BHP, a jeśli ich nie otrzymałeś(-aś), poprosić o nie przełożonego,

korzystać z dostępnych urządzeń bezpieczeństwa, np. systemów odprowadzania spalin podczas spawania czy sprzętu do podnoszenia ciężkich ładunków,

korzystać z udostępnionych środków ochrony indywidualnej,

przestrzegać wymogów określonych w kartach charakterystyki substancji chemicznych, z którymi masz styczność,

używać sprzętu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi,

utrzymywać swoje miejsce pracy w czystości i porządku, zwłaszcza w miejscach przeznaczonych do transportu,

zawsze postępować w sposób niezagrażający własnemu bezpieczeństwu ani bezpieczeństwu swoich współpracowników.

Jeśli nie wiesz, jak w bezpieczny sposób wykonać jakieś zadanie, zapytaj przełożonego.

Jeśli zdarzył Ci się wypadek lub masz wątpliwości co do własnego bezpieczeństwa w miejscu pracy, skontaktuj się z nami bezzwłocznie. Pomagamy naszym członkom w uzyskiwaniu odszkodowania oraz poprawianiu jakości ich środowiska pracy.

 

INNE KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Darmowa pomoc w przypadku wątpliwości w zakresie:

podatków, emerytur i wynagrodzenia za urlopy,

wynagrodzenia za pracę oraz warunków pracy,

rozwiązania umowy o pracę oraz wypadków przy pracy.

 

KOGO PYTAĆ

W większości zakładów pracy dostępny jest przedstawiciel naszego Związku Zawodowego oraz pracow­nicy BHP. Zgłoś się do nich po pomoc w razie problemów związanych z BHP lub z wynagrod­zeniem bądź godzinami pracy. Upewnij się na przyszłość, że znasz nazwiska wyżej wymienionych przedstawicieli, aby zawsze mogli udzielić Ci niezbędnej pomocy.