Det er en god idé at have en lærlingeklub, hvis I er flere lærlinge i virksomheden eller i skolepraktikken. Alle lærlinge, der er medlem af Dansk Metal, kan deltage i klubben.

I en lærlingeklub kan I diskutere jeres løn- og arbejdsforhold og om de krav, der bliver stillet til jer er for store eller for små? I kan beslutte, om jeres tillidsrepræsentant skal kunne forhandle løn for jer, og det kan være lettere at få en god dialog med ledelsen, når det sker via klubben/klubformanden.

Hvorfor have en klub?

  • Lærlingeklubben styrker dit netværk.
  • I står stærkt i en lærlingeklub i forhold til at stille krav til ledelsen.
  • Brug lærlingeklubben til at dele erfaringer med hinanden.
  • Lav sociale arrangementer, der styrker sammenholdet.

 

I kan også lave sociale arrangementer i klubben, fx virksomhedsbesøg, studieture, fodboldkampe eller andet.

Virksomheder og skoler med lærlingeklubber har gode erfaringer med, at det både er sjovt og godt at stå sammen og udveksle erfaringer. Især nye lærlinge er glade for, at der er lærlingeklubber i virksomhederne. Det giver et ekstra sammenhold for lærlingene, at man mødes og får talt om tingene.

I må gerne lave en lærlingeklub med lærlinge fra andre virksomheder i området, hvis din virksomhed kun har 1-2 lærlinge.

Spørgsmål?
Mail til organisation@danskmetal.dk, hvis du har spørgsmål om lærlingeklubber.

Sådan gør I

  • Sørg for at have opbakning til en lærlingeklub hos de andre lærlinge.
  • Bliv enige om, hvad I gerne vil med jeres lærlingeklub.
  • Få vejledning af jeres tillidsrepræsentant.
  • Fortæl ledelsen, at I vil starte en lærlingeklub.
  • Hold et stiftende klubmøde.