​Som elevrepræsentant i Det Lokale Uddannelsesudvalg, LUU, har du direkte indflydelse på din og de andre elevers hverdag på skolen og kvaliteten af jeres uddannelse.

Du er et bindeled mellem eleverne og ledelsen på skolen, og andre elever kan komme til dig med kritik af uddannelsen og eventuelle klager. Som elevrepræsentant i LUU taler du elevernes sag.

Du får også et stærkt netværk i LUU, som du kan få gavn af efter din uddannelse.