Kurset er den afsluttende uge i det samlede grundkursusforløb, hvor fokus er træning af din personlige gennemslagskraft, når du skal kommunikere med kolleger og ledelse i hverdagen.

Trådene samles fra de tidligere kurser, så du afsluttende har overblik over, hvad der skal til for at organisere medlemmerne på arbejdspladsen og, for at varetage dine kollegers interesser.

Gennem praktiske øvelser arbejder vi med teknikker, så du bliver bedre hørt og får større sikkerhed og gennemslagskraft.
Vi ser på, hvad dit kropssprog betyder for dig og for tilhørerne. Hvordan du bedst fremstår klart og tydeligt, hvordan skærper du dine budskaber og afleverer dem, så modtageren forstår dem?

En repræsentant fra Dansk Metals daglige ledelse opdaterer dig på den faglige og politiske situation.

Forudsætning:
Grundkursus 4 er til dig, der har gennemgået Grundkursus 1, 2 og 3.
Samt valgt som tillidsrepræsentant / arbejdsmiljørepræsentant / bestyrelsesmedlem.

 

Kursusperioder på Jørlunde - med overnatning:

2021:
11. - 15. oktober
25. - 29. oktober
15. - 19. november
29. november - 3. december
13. - 17. december


2022:
31. januar - 4. februar
7. - 11. februar
7. - 11. marts
28. marts - 1. april
25. - 29. april
16. - 20. maj
13. - 17. juni
15. - 19. august
5. - 9. september
26. - 30. september
3. - 7. oktober
24. - 28. oktober
14. - 18. november
12. - 16. december