Du får en grundig introduktion til hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant og om din rolle som rådgiver.
På kurset får du overblik over arbejdsmiljøområdet. Hvilken lovgivning er gældende, og hvor finder du relevante oplysninger på Arbejdstilsynets og Dansk Metals web?
Du får inspiration til at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen og metoder til at få arbejdsmiljøet sat i faste rammer. Vi ser på de muligheder, du har som AMR.
Hvordan får du kolleger og ledelsen med til at fokusere mere på arbejdsmiljøet i din virksomhed.
Der vil også være en introduktion til den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor organiseringen indgår som forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Derudover berøres de grundlæggende regler for overenskomsten vedrørende valg og samarbejde.
En repræsentant fra Miljø- og Socialsekretariatet orienterer om arbejdsskadesager.

Forudsætning:
Grundkursus 1, AMR henvender sig primært til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter. Andre fagligt interesserede, herunder klubbestyrelsesmedlemmer.

Du kan ansøge, og se kursusperioder ved at klikke på nedenstående.