Vælg dette kursus, hvis du ønsker at få værktøjer og inspiration til at starte en klub eller genaktivere værkstedsklubben.

På kurset arbejder vi med hvad, klubben kan bruges til, etablering af klubben, og genaktivering af bestående klubber.

Du kommer til at arbejde med, hvordan en klub kan medvirke til at skabe relationer til kolleger, og hvordan klubben derigennem kan styrke organiseringen.

Du kommer også til at arbejde med, hvordan klubben kan styrke det faglige arbejde og derigennem sikre de bedste løn og arbejdsvilkår

Kursusindhold:
- Etablering af klub
- Genetablering af klub
- Relationsskabelse
- Styrkelse af fagligt arbejde og vilkår

Forudsætninger:
Ingen.

Kursusperiode på Jørlunde - med overnatning:
1. - 3. november (mandag - onsdag frokost)

2022:
30. maj - 1. juni (mandag til onsdag frokost)
31. oktober - 2. november (mandag til onsdag frokost)
Dette er et flexkursus

Du er velkommen til at fortsætte på et af nedenstående kurser om onsdagen efter frokost:
Organisering og kommunikation
Skiftehold
Psykisk 1. hjælp