​Det er ikke nok at kende overenskomsten eller arbejdsmiljøloven. Man skal som tillidsvalgt også kunne samarbejde, kommuniker og sætte sig ind i kollegernes og arbejdsgivernes måde at tænke på.

På dette kursus sætter vi derfor fokus på et godt samarbejdsklima og hvordan du for gennemslagskraft og skaber den nødvendige tillid til dig som person og din funktion som tillidsvalgt.

Vi har fokus på de mange forskellige typer af konflikt på en arbejdsplads, og du får redskaber til at håndtere dem.

Kursusindhold:
- Viden om personlighedstyper
- Viden om forhandling og samarbejde
- kommunikationstræning
- Konfliktforståelse
- Redskaber til mægling

Forudsætninger:
Du skal have gennemført Grundkursus 4 eller Psykisk arbejdsmiljø.
Samt valgt som tillidsrepræsentant / arbejdsmiljørepræsentant eller bestyrelsesmedlem.
Dette er et 50/50-kursus.
Ønsker du at deltage på kurset igen, skal du fremsende en motiveret ansøgning.

Kursusperioder på Jørlunde - med overnatning:
1. - 5. november

2022:
4. - 8. april
13. - 17. juni
12. - 16. december