​Normalt er personlige værnemidler til beskyttelse af åndedrættet lig med CE-mærkede masker. De fås som bekendt i forskellige typer, bl.a. filtrende åndedrætsværn (P2/P3-masker), der sidder tæt til ansigtet, giver luftmodstand og derfor belaster åndedrættet. Derfor må man ikke arbejde med maske mere end 3 timer i løbet af en arbejdsdag.

Læs mere om masker her

Der er ikke den samme tidsbegrænsning for mundbind. De beskytter ikke helt så effektivt, slutter fx ikke tæt til ansigtet, men belaster derfor heller ikke i samme grad lungerne. Arbejdstilsynet har ikke sat tidsbegrænsning på, hvor længe man må arbejde med mundbind i løbet af en arbejdsdag. 

Det kan dog være en gene for vejrtrækningen at skulle have mundbind på, og arbejdsgiver bør derfor tilrettelægge arbejdet med passende pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor det er muligt for de ansatte at tage mundbindet af.

Der er ikke krav om pausernes hyppighed. Den vil være afhængig af, hvilken type arbejde der udføres og skal derfor tilrettelægges ud fra en konkret vurdering. Jo mere fysisk belastende et arbejdet er, des hyppigere og længere pauser vil der være behov for.   

Ligesom masker betragtes mundbind som et personligt værnemiddel mod corona, og det er arbejdsgiveren, som skal stille mundbindet til rådighed, hvis der ikke kan holdes tilstrækkelig afstand eller sikres med fx plexiglas. For at mundbind har en effekt, er det desuden vigtigt med instruktion i korrekt brug.

Efter Sundhedsstyrelsens anvisninger skal mundbindet skiftes ofte og altid, når det bliver vådt eller beskidt. Når det skal smides ud, skal det smides i beholdere for almindeligt restaffald eller skraldespande i det offentlige rum.

Læs om sundhedsmyndighedernes anvisninger for mundbind her

System.IO.FileNotFoundException: The Web application at https://danskmetal.dk could not be found. Verify that you have typed the URL correctly. If the URL should be serving existing content, the system administrator may need to add a new request URL mapping to the intended application. at Microsoft.SharePoint.SPSite.LookupSiteInfo(SPFarm farm, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, Uri& requestUri, Boolean& lookupRequiredContext, Guid& applicationId, Guid& contentDatabaseId, Guid& siteId, Guid& siteSubscriptionId, SPUrlZone& zone, String& serverRelativeUrl, Boolean& hostHeaderIsSiteName, Boolean& appWebRequest, String& appHostHeaderRedirectDomain, String& appSiteDomainPrefix, String& subscriptionName, String& appSiteDomainId, Uri& primaryUri) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(SPFarm farm, Uri requestUri, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, SPUserToken userToken) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl) at Dm.FremtidensPlatform.Portal.Common.Repositories.ContactPersonRepository.GetContactPerson(String id) at Dm.FremtidensPlatform.Internet.Branding.WebParts.ContactPerson.ContactPersonUserControl.Render(HtmlTextWriter writer)