​Dansk Metal har siden foråret været af den holdning, at organisering af arbejdet samt mulighed for håndhygiejne var midlet mod spredning af smitte, idet en person, der er testet negativ, jo kan blive smittet umiddelbart efter test, og en negativ test derfor ikke er tilstrækkelig forebyggelse. Den holdning har vi stadig.

Det betyder dog ikke, at test ikke kan være en hjælp eller bidrage til forebyggelsen. Udlændinge, der arbejder i Danmark, kan nu blive testet ved grænsen, også selvom de ikke har symptomer, mens medarbejdere med dansk CPR-nr. bestiller tid på www.coronaprover.dk.

Uanset om man er dansker, der kommer hjem fra et højrisikoområde, eller man er udenlandsk ansat, der kommer hertil fra et højrisikoområde, er opfordringen den samme: man bør lade sig teste og isolere sig, til man har et negativt svar, ligesom man naturligvis skal isolere sig, hvis man er syg eller har symptomer. Der er også anbefalinger til udenlandske ansatte, der ofte rejser frem og tilbage.

Men hvad gør man, hvis en kollega er testet positiv?
En grundig rengøring af kollegaens arbejdsstation vil være noget af det første, der skal gøres. Hvis smitten kan stamme fra arbejdet, er der grund til at gennemgå jeres foranstaltninger til at forebygge smitte – skal de strammes op?

Den smittede vil blive kontaktet af sundhedsmyndighederne som led i smittesporingen. Hvis der er tale om flere smittede på samme virksomhed, vil sundhedsmyndighederne kontakte virksomhedens ledelse både af hensyn til smittesporing og for at fastlægge de nødvendige foranstaltninger.

Der kan fx blive tale om isolation, hvis der er smittede blandt eventuelle indkvarterede medarbejdere.

Sundhedsmyndighederne går frem efter begrebet ’nære kontakter’ til den eller de smittede. Hvad myndighederne forstår ved ’nær kontakt’, kan du læse om her

På større virksomheder, hvor smitten pludselig spreder sig hurtigt, kan det blive relevant at bruge et mobilt testcenter. Kontakt egen region om muligheden for at få besøg af en testbil på arbejdspladsen.


Kontaktperson

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk