​Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man skal sørge for, at der bliver gjort endnu mere rent, end der plejer.

Relevante kontaktflader afhænger af arbejdspladsen. Generelt er der tale om overflader, der benyttes/ berøres af flere, hvad enten det er kunder, eksterne håndværkere, leverandører eller kolleger. 

Kontaktflader kan fx være:
• Biler, som benyttes af flere (nøgler, rat, gearstang, sele mv.)
• Betjeningsknapper, kontakter og paneler
• Portåbnere
• Værktøj
• Diverse håndtag fx kaffekander, køleskabe, palleløftere og andre hjælpemidler, der benyttes af flere
• Telefoner og tastaturer
• Fælles faciliteter og sanitet. Fx gelændere, dørhåndtag, vandhaner og toiletbræt.

Rengøringen skal foretages med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt.

Hvis I fx bruger desinfektionsmidler til overflader og genstande, skal I følge leverandørens anvisninger, for hvordan I undgår at tage skade af selve midlet. Hvis I bruger en klud, vil det ofte være tilstrækkeligt at bruge handsker, mens det ved brug af en forstøver kan være nødvendigt, at I bruger et effektivt åndedrætsværn. Det gælder fx, hvis desinfektionsmidlet indeholder klor.

Da rengøring kan være en ny/ændret arbejdsopgave, skal arbejdsgiveren sikre at:
• relevante medarbejdere får en grundig instruktion i hygiejnetiltag
• der benyttes korrekte og sikre arbejdsmetoder samt egnede værnemidler, herunder handsker
• der afsættes den nødvendige tid
• medarbejderne får stillet god, fed og uparfumeret håndcreme til rådighed.

Læs mere om coronarengøring her

Plakat om rengøring for coronavirus
Dansk Metal har lavet en kort og præcis plakat om rengøring for coronavirus. Print den ud og sæt den op på din arbejdsplads. Find den via linket nedenfor.

System.IO.FileNotFoundException: The Web application at https://danskmetal.dk could not be found. Verify that you have typed the URL correctly. If the URL should be serving existing content, the system administrator may need to add a new request URL mapping to the intended application. at Microsoft.SharePoint.SPSite.LookupSiteInfo(SPFarm farm, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, Uri& requestUri, Boolean& lookupRequiredContext, Guid& applicationId, Guid& contentDatabaseId, Guid& siteId, Guid& siteSubscriptionId, SPUrlZone& zone, String& serverRelativeUrl, Boolean& hostHeaderIsSiteName, Boolean& appWebRequest, String& appHostHeaderRedirectDomain, String& appSiteDomainPrefix, String& subscriptionName, String& appSiteDomainId, Uri& primaryUri) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(SPFarm farm, Uri requestUri, Boolean contextSite, Boolean swapSchemeForPathBasedSites, SPUserToken userToken) at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl) at Dm.FremtidensPlatform.Portal.Common.Repositories.ContactPersonRepository.GetContactPerson(String id) at Dm.FremtidensPlatform.Internet.Branding.WebParts.ContactPerson.ContactPersonUserControl.Render(HtmlTextWriter writer)