Med Metal A-kasse er du sikret dagpenge, hvis du bliver ledig, er under efteruddannelse, er sygemeldt, går på barsel eller på efterløn.