Fakta om Dansk Metal

  • Dansk Metal har ca. 105.000 medlemmer.
  • Ca. 9.100 af medlemmerne er lærlinge og elever.
  • For at blive medlem af Dansk Metal skal man have gennemført en af de mere end 90 uddannelser, der hører under forbundets organisationsområde.
  • Størstedelen af medlemmerne af Dansk Metal er uddannet maskinarbejdere.
  • Mange medlemmer er også uddannet som enten automekaniker eller klejnsmed.
  • Medlemmer af Dansk Metal arbejder inden for mange brancher - især i industrien.

Metals medlemmer arbejder typisk inden for disse brancher:

Smede
Maskinteknisk
Transport
Teleteknisk
Svagstrøm
Skibsbygning
Stærkstrøm
Bygge og anlæg
Finmekanisk
Blik og VVS