Det skal du være opmærksom på

  • Bestemmelser om pension, sygdom og barns 1. og 2. sygedag findes i Fællesoverenskomsten.
  • Specielle aftaler, fx for håndværkere, findes under organisationsaftalerne.
  • Regler for ferie, arbejdstid, lønsystemer, tillidsrepræsentantregler m.v. findes under cirkulærer.
  • Aktuelle overenskomstmæssige lønningerne i Staten findes i Finansministeriets lønoversigt.