Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal samt Dansk El-Forbund.
  • Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.