Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal samt Dansk El-Forbund.
  • Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:9fb4dfa0-4cba-20e9-352a-2494edbaa86f