Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.