Det tjener du i lære på en privat virksomhed
Hvis du har en uddannelsesaftale – dvs. en aftale om en læreplads – får du løn under hele uddannelsen. Også i de perioder, du er på skolen.

Din løn stiger jo længere hen i uddannelsen, du kommer.

Det første år skal du mindst have 71,30 kr. i timen (gældende fra 1. marts 2020).


Foto: Simon Fals.

Hvis din uddannelse varer mere end fire år, skal du mindst have 121,60 kr. i timen det sidste år (gældende fra 1. marts 2020).

Tallene er mindstebeløb, der er forhandlet af Dansk Metal. Du eller din tillidsrepræsentant må altså gerne aftale en højere løn, fx hvis du gør det ekstra godt på jobbet.

Det tjener du i praktik i det offentlige
Din løn stiger også, når du er i praktik i det offentlige – og afhænger af, hvor du er i praktik.

Hvis du fx er i praktik i en kommune i Hovedstadsområdet, er din månedsløn det første år 12.322,45 kr. og lidt lavere uden for Hovedstadsområdet (gældende fra 1. oktober 2020).

Hvis din uddannelse var fem år eller derover er din månedsløn 19.567,75 kr. det sidste år (gældende fra 1. oktober 2020).

Du eller din tillidsrepræsentant kan godt forhandle en højere løn hjem til dig.

Det tjener du på en skolebaseret læreplads
Når du er på en skolebaseret læreplads, får du skolelærlingeydelse. Hvis du er under 18 år, får du 772 kr. om ugen. Er du 18 år eller derover, får du 1.848 kr. om ugen – uanset om du er ude- eller hjemmeboende (begge satser gælder for 2021). Det er staten, der fastsætter størrelsen på skolelærlingeydelsen.


Pension oveni

  • I lære på en virksomhed:
    Du har ret til pensionsopsparing fra du fylder 20 år og har været i virksomheden i 2 måneder. Virksomhedens skal betale 8 procent, mens du skal betale 4 procent af lønnen til din pensionsopsparing.
  • I lære i det offentlige:
    Når du er fyldt 20 år og har været på arbejdspladsen i 9 måneder, har du ret til minipension på 10,67 procent betalt af din arbejdsgiver. Når du fylder 25 år og har været på arbejdspladsen i 4 år, har du ret til 15 procent i pension betalt af din arbejdsgiver.
  • Skolebaseret læreplads
    Du optjener ikke pension på en skolebaseret læreplads.