Det skal du være opmærksom på

  • Aktivering skal forbedre dine muligheder for at få job.
  • Aktivering kan være vejledning/afklaring, opkvalificering, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.
  • Jobcenteret eller anden aktør står for aktiveringen.
  • Du kan miste dagpengene, hvis du ikke møder op til aktiveringen.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c0c407a0-ecaa-20e9-352a-20495b8f398d