Det skal du være opmærksom på

  • Du skal som udgangspunkt være forsikret mod ledighed i det land, hvor du arbejder, hvis det er inden for EØS. Hvis du arbejder uden for EØS skal du beholde din forsikring i Danmark.
  • Din danske a-kasse dækker dig ikke, hvis du opholder dig i udlandet og bliver ledig efter arbejde i udlandet.
  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil have ret til danske dagpenge, når du kommer tilbage til Danmark.
  • Du kan overføre dine beskæftigelses- og forsikringsperioder fra dit arbejde i udlandet.
  • Melder du dig ud af Metal A-kasse uden at være forsikret i det andet EØS-land, mister du din anciennitet i a-kassen. Det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge og din ret til efterløn.
  • Kontakt altid Metal A-kasse, inden du rejser til udlandet for at arbejde.