Det skal du gøre

  • Du kan højst have optjent ret til 16,6 dage med feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019.
  • I perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020 kan du højst afholde 16,6 dages ferie med feriedagpenge.
  • Du optjener ikke ret til feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. august 2020, fordi 2020 er et overgangsår, hvor vi pr. 1. september 2020 overgår til det nye princip for optjening og afholdelse af ferie som kaldes ”samtidighedsferie”, hvorefter optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret, og ferieafholdelsen ligeledes kan ske løbende i ferieåret.
  • Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før, du holder ferie.
  • Deltager du i uddannelse som led i aktivering, skal din ferie passe ind i uddannelsesforløbet.
  • Er du i løntilskud eller andet arbejde, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:b5c407a0-3cfd-20e9-352a-2d82257c7a2a