Det skal du være opmærksom på

  • Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.
  • Du kan som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats.
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71, 5% af den maksimale dagpengesats.

Dagpengesatser

2021
Fuldtidsforsikret19.322 kr./md.
Deltidsforsikret12.881 kr./md.
Dimittend – fuldtidsforsikret, forsørgerpligt15.844 kr./md.
Dimittend – deltidsforsikret, forsørgerpligt10.562 kr./md.
Dimittend – fuldtidsforsikret, ikke-forsørgerpligt13.815 kr./md.
Dimittend – deltidsforsikret, ikke-forsørgerpligt9.210 kr./md.
Ungesats – fuldtidsforsikret, 50 pct. sats9.661 kr./md.
Ungesats – deltidsforsikret, 50 pct. sats6.441 kr./md.

 

Dagpenge under den midlertidige arbejdsfordelingsordning

2021
120,53 pct. sats, fuldtidsforsikret23.289 kr./md.
120,53 pct. sats, deltidsforsikret15.525 kr./md.
71,5 pct. sats, fuldtidsforsikret13.815 kr./md.
71,5 pct. sats, deltidsforsikret9.210 kr./md.

 

Dagpenge under uddannelsesløft

2021
80 pct. sats, fuldtidsforsikret15.458 kr./md.
80 pct. sats, deltidsforsikret10.305 kr./md.
100 pct. sats, fuldtidsforsikret19.322 kr./md.
100 pct. sats, deltidsforsikret12.881 kr./md.
110 pct. sats, fuldtidsforsikret21.254 kr./md.
110 pct. sats, deltidsforsikret14.169 kr./md.

 

Efterløn

2021
Fuldtidsforsikret, 100 pct. sats19.322 kr./md.
Deltidsforsikret, 100 pct. sats12.881 kr./md.
Fuldtidsforsikret, 91 pct. sats17.583 kr./md.
Deltidsforsikret, 91 pct. sats11.722 kr./md.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

2021
Hel dagpengegodtgørelse892 kr./dag
Halv dagpengegodtgørelse446 kr./dag

 

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:08c507a0-5c28-20e9-352a-2e1b4c8df61c