Det skal du være opmærksom på

  • Du har ret til dagpenge i sammenlagt 3.848 timer (2 år) inden for 36 måneder (3 år), når du bliver ledig.
  • Du skal have været medlem af a-kasse i mindst 1 år.
  • Du optjener din dagpengeret på baggrund af indkomst. Som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen skal din/dine arbejdsgivere have indberettet mindst 243.996 kroner (2021-tal) til indkomstregistret inden for de sidste tre år. Der kan højst medregnes 20.333 kroner pr. måned (2021-tal). Som deltidsforsikret er indkomstkravet 162.660 kr. (2021-tal), og det månedlige indkomstloft er 13.555 kr. (2021-tal).
  • Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for et fuldtidsforsikret medlem (deltidsforsikret: 130 timer). Udbetalingen sker bagud for en måned. Hvis du har haft lønarbejde i løbet af måneden, skal løntimerne modregnes.

    Som fuldtidsforsikret kan du kun få udbetalt dagpenge, hvis din ret til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer (deltidsforsikret: mindst 12 timer).
  • Hvis du har opbrugt din dagpengeret, men har timer på din beskæftigelseskonto, skal du genoptjene din dagpengeret på baggrund af timer. En genoptjening af dagpengeretten kræver, at der er registreret 1.924 timer på din beskæftigelseskonto.
  • Hvis du ikke har 1.924 timer på din beskæftigelseskonto, har du mulighed for at forlænge din eksisterende dagpengeret. Din dagpengeret kan forlænges med de timer du har registreret på beskæftigelseskontoen. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Det vil sige, har du 100 timer registreret på din beskæftigelseskonto, vil dette give dig ret til yderligere 200 timers dagpenge efter at din oprindelige dagpengeret er udløbet.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:a2c407a0-fcc1-20e9-352a-225fa7f1c7f5