Det skal du gøre

  • Meld dig ind i a-kassen senest 14 dage efter din udlæredato, hvis du ikke var medlem under uddannelsen.
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats.
  • Meld dig ledig på jobnet.dk på første ledighedsdag.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:6fc407a0-ccf3-20e9-352a-2be883f07acd