Nyt fra 1. oktober 2018

 • Fremover er det dine aktiviter før din ledighed, der har betydning for din dagpengeret - og ikke om du er selvstændig eller lønmodtager.
 • Fremover gælder de samme regler for forbrug af supplerende dagpenge, selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og opstart af selvstændig virksomhed.
 • Du har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i 30 uger, samtidig med at du driver selvstændig virksomhed.
 • Selvstændige skal også opfylde indkomstkrav.
 • Du har mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge.
 • Nye regler om supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

 

Aktiviteter kan være

 • Lønarbejde.
 • Selvstændig virksomhed.
 • Formueforvaltning.
 • Fritidsbeskæftigelse
 • Definitionerne af aktiviteterne følger i højere grad skattesystemet.