Det skal du være opmærksom på

  • Du skal være ophørt med virksomheden for at kunne få dagpenge, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.
  • Som udgangspunkt får du en venteperiode på 3 uger uden dagpenge efter ophørsdatoen, hvis du havde drevet den selvstændige virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Du får ikke en venteperiode, hvis det har været din bibeskæftigelse.
  • Du kan ikke modtage dagpenge, når du er ophørt med drift af en selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode. Ved dit andet ophør med selvstændig virksomhed i løbet af dagpengeperioden har du ikke længere ret til dagpenge.
  • Du vil heller ikke kunne få dagpenge, hvis du ledigmeldte dig efter ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og du derefter starter ny selvstændig virksomhed i en 6 måneders jobsøgningsperiode efter ophøret. Du vil i så fald ikke have ret til dagpenge i den resterende del af 6-måneders jobsøgningsperioden, uanset at det kun er en bibeskæftigelse.
  • Du kan få supplerende dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed, hvis det har været din bibeskæftigelse. Du skal således ikke ophøre med virksomheden, men husk at oplyse a-kassen om virksomheden i forbindelse med din ledigmeldelse.
  • Du kan ikke få efterløn samtidig med drift af selvstændig virksomhed, uanset om det er din hoved- eller bibeskæftigelse. Men du kan – under visse betingelser – få tilladelse fra Metal A-kasse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

 

det skal du være opmærksom på

  • A-kassen skal vurdere, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse forud for ledigmeldelsen eller overgangen til efterløn, hvis du ikke er ophørt med virksomheden.
  • Der glæder samme dokumentationskrav til ophøret, uanset om den selvstændige virksomhed har været din hoved- eller bibeskæftigelse.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:03716aa0-fcd1-20e9-352a-28383e38b156