Opholdskrav

  • Fra 1. januar 2019 har Folketinget indført, at du skal opfylde opholdskravet for at kunne få ret til dagpenge.
  • Inden du melder dig ledig, skal du have opholdt dig i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.
  • Du skal opfylde opholdskravet, hvis du melder dig ledig og for første gang søger om dagpenge efter 31. december 2018. Eller hvis du vender tilbage som ledig efter at have genoptjent en ny 2-årig dagpengeperiode.
  • Du skal ikke opfylde opholdskravet, hvis du meldte dig ledig og begyndte at modtage dagpenge før 1. januar 2019.

 

EU/EØS-landene er: Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, Irland, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern (den sydlige del), Malta, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen.

Overgangsordning
Opholdskravet indføres gradvist. Så længe skal du have været i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz for at leve op til opholdskravet:
• Ledig i 2019: Sammenlagt mindst 5 år (60 måneder) inden for de seneste 12 år
• Ledig i 2020: Sammenlagt mindst 6 år (72 måneder) inden for de seneste 12 år
• Ledig i 2021 eller senere: Sammenlagt mindst 7 år (84 måneder) inden for de seneste 12 år

 

Tæller ikke som udlandsophold

  • Ansat på et dansk skib.
  • Udsendt som repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
  • Arbejdet i udlandet i offentlig dansk interesse, fx som udsendt af militæret.
  • Arbejdet i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
  • Uddannet dig i udlandet på en erhvervskompetencegivende uddannelse og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du begyndte på uddannelsen.
  • Arbejdet i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udlandsopholdet.