Det skal du være opmærksom på

  • I måneder, hvor du arbejder 145,33 timer eller mindre, kan du under visse betingelser få udbetalt supplerende dagpenge. Det er en betingelse, at der kan udbetales dagpenge for mindst 14,8 timer for måneden.
  • Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.
  • Du skal have ret til dagpenge for at kunne få supplerende dagpenge.
  • Din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du arbejder på nedsat tid og er omfattet af et opsigelsesvarsel. A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at du begyndte arbejdet på nedsat tid. Ellers mister du retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor a-kassen modtager frigørelsesattesten.
  • Du har mulighed for at få forlænget perioden med ret til supplerende dagpenge i op til 12 uger.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:5dc707a0-fcc0-20e9-352a-242d4f129d10