COVID-19-test på jobbet: Hvad må din arbejdsgiver?

Folketinget har vedtaget en ny lov. Se her, hvad din arbejdsgiver må i forhold til COVID-19-test på arbejdspladsen.

Folketinget har den 19. november 2020 vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 og få oplyst testresultatet. Læs loven her

Loven gælder i en begrænset periode, og hovedpunkterne er:

  • Arbejdsgiver kan kun pålægge de ansatte at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen med COVID-19, og hvis der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn.
  • Hvis de ansatte bliver pålagt test for COVID-19, skal arbejdsgiver skriftligt informere de berørte ansatte i overensstemmelse med de gældende regler.
  • Test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes normale arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bliver brugt på testen.
  • Arbejdsgiver kan alene pålægge at teste for COVID-19 – ikke andre sygdomme eller COVID-19-antistoftest.
  • Det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser for en ansat, hvis man nægter at lade sig teste.
  • Der er krav om anmeldelsespligt til RUT-registret for udenlandske tjenesteydere/arbejdsgivere, så man sikrer, at der bliver gennemført de nødvendige tests.

Du kan altid kontakte din Metalafdeling, hvis du har spørgsmål. Find din afdeling her